Back

PRC C3 race car

I have done some modifications in the winter.

IMGP1624.JPG (2197809 byte)IMGP1623.JPG (2125602 byte)IMGP1622.JPG (1967515 byte)IMGP1576.JPG (2156937 byte)prc20041559.jpg (347438 byte)IMGP1585.JPG (1977399 byte)IMGP1567.JPG (2187231 byte)

Some pictures of the car.

prc20041560.jpg (415095 byte)prc20041561.jpg (282960 byte)prc20041562.jpg (374801 byte)prc20041563.jpg (436877 byte)prc20041564.jpg (396984 byte)prc20041565.jpg (432537 byte)prc20041566.jpg (420762 byte)

prc20041567.JPG (410447 byte)prc20041568.JPG (459315 byte)prc20041569.JPG (423919 byte)prc20041570.JPG (362476 byte)prc20041571.JPG (411106 byte)prc20041572.JPG (418231 byte)prc20041573.JPG (403916 byte)

prc20041574.JPG (433847 byte)prc20041575.JPG (377252 byte)prc20041580.JPG (355927 byte)IMGP1126.JPG (2158857 byte)prc20041589.JPG (433216 byte)prc20041588.JPG (357864 byte)IMGP1597.JPG (2118003 byte)

IMGP1590.JPG (2120817 byte)IMGP1577.JPG (2106158 byte)

prc20041583.JPG (424315 byte)prc20041584.JPG (432935 byte)prc20041585.JPG (389959 byte)prc20041586.JPG (350937 byte)prc20041587.JPG (393856 byte)

Pictures that I have sent to me from Jörgen who sold the car.

1008 PRC right side.jpg (134480 byte)1049-Gulf-Racing.jpg (79353 byte)

More info later on the car.

Some Links.

Mark Bailey Racing very good for gearbox parts or services.

Mulsannescorner.

World Sports Racing Prototypes

Sportscar challenge 2004

Scandinavian racing Sportscar club.

PRC.

PRC chassi numbers.

Foilsim

Angle calculator

Hewland gear.

Exhaust system with no HP loss

Chassis Engine Year Group First owner Next owners (year) Comment
C98-01 Mugen 1999 C3 Rainer Fink   Raced in Euroserie by Fink, later the 1999 season powered by BMW

A copy of the advertisement in Swedish when it was for sale that made me a race car owner.

Text below in English.

Allmänt.

PRC C3 -98-001 som gått ganska få race i mycket gott skick. Bilen kördes som ny, 4 tävlingar i Europa med en Mugen F1 V8 samt Jordan 7 växlad låda.

497 hp på hjulen, vann två av dom fyra racen men var lite svårkörd ut ur kurvorna enligt ägaren som jag pratat med på telefon! Kom till Sverige -99 som

rolling chassie importerad av Janne Brunstedt. Volvo motorn har installerats av Thomas Stenlund på Ultra Motors som gjort ett mycket fint jobb. Detta är

en mycket påkostad bil från början och så har det fortsatt.

Dokumenterat snabb bil, 1,17 på Mantorp, 1,05 på Karlskoga, 1,32 på Anderstorp etc. Hela bilen genomgången vintern 03/04 och renoverad till ett mycket fint skick.

Jag kan eventuellt tänka mig byten i form av vardagsbil, sportbil, veteranbil eller förslag. Jag tror att det finns en större marknad längre ner i Europa

men jag börjar här så får vi se om den stannar i Sverige vilket vore roligast. Vagnsbok 2004 u.a.

 

Motor.

Volvo 2,5 EVO byggd av Kent Karlsson utan tanke på kostnad. 304hp/290nm, bromsintyg medföljer. Mycket snäll motorgång med modernt programmerbart

insprut och tändning av märke Autronic. Toppen iordninggjord våren -04 av legendariska Ståhl Motor. Titanventiler. Full service gjord -04 i form av kamrem,

vattenpumpsrem, oljepumpsrem samt löprulle och spännrulle. Nytt avgassystem med Apple ljuddämpare. En riktig racemotor maxad enligt reglerna.

Earls kopplingar samt stålomspunna slagar i hela oljesystemet.

 

Växellåda.

Hewland FT200 med magnesiumhus. Sekventiell med digital Hewland växelindikator. Hewland Gear Cut enhet följer med men är ej monterad.

Växellådan är renoverad av Hewland/UK våren -04. Alla delar spricktestade ok. Kostnad för renoveringen 21.000.-. 5 extra drevsatser samt lite delar.

 

Övrigt.

AP 6 kolvsok.

Fälgar 10” fram och 15” bak i magnesium från Dymag.

3 kompletta set hjul varav ett set regn samt 2-3 set lösa begagnade däck.

Stack instrument med det mesta såsom Lap Timer, G-kraft mätare osv. Kan anslutas till PC med sakerna som medföljer. Komplett.

Nya Koni 2812 2-vägs stötdämpare runt om samt diverse olika fjädrar.

Totalvikt på bilen är 640kg vilket reglerna föreskriver, ej för tung!

3st nytillverkade bakre krängare i olika tjocklekar.

Flera extra främre nya länkarmar samt pushrods.

Racedomkraft medföjer.

Motorfäste avsett för BMW 6 cylinder medföljer.

Kan eventuellt säljas som Rolling Chassie utan motor.

Täckt specialbyggd släp som nästan är klart kan säljas separat om intresse finnes.

Nytt 12v batteri -04.

Specialverktyg till bakhjul med 2 ½ hylsa medföljer.

Diverse smådelar medföljer.

In English.

General.

PRC C3 -98-001 which has relatively few race in very good condition. The car was driven by new, 4 races in Europe with a Mugen F1 V8 and Jordan 7-gear box.

497 hp at the wheels, won two of those four racen but was a little difficult to run out of the curves according to the owner that I talked to on the phone! Come to Sweden -99 as

rolling Chassie imported by Janne Brun Manor. Volvo engine was installed by Thomas Stenlund of Ultra Motors, which made a very fine job. This is

a very lavish car from the beginning and this has continued.

Documented the rapid car, 1.17 at Mantorp, 1.05 in Karlskoga, 1.32 at Anderstorp etc. The whole car review winter 03/04 and refurbished to a very fine condition.

I can possibly imagine changes in the form of vardagsbil, sports car, vintage or proposal. I think there is a larger market further down in Europe

but I start here so we will see if the stay in Sweden which would be the most fun. Vagnsbok 2004 u.å.

  

Engine.

Volvo 2.5 EVO built by Kent Karlsson without considering cost. 304hp/290nm, brake certificate included. Very nice engine again with modern programmable

injected and the ignition of brand Autronic. Top prepared made spring -04 of legendary Ståhl Motor. Titanium valves. Full service was -04 in the form of kamrem,

vattenpumpsrem, oljepumpsrem and löprulle and tensioning reel. New exhaust system with Apple silencer. A real race engine maxad under the rules.

Earls couplings and stålomspunna kind in the entire oil system.

  

Gearbox.

Hewland FT200 with magnesiumhus. Sequential with digital Hewland gear indicator. Hewland Gear Cut unit comes with but is not mounted.

The gearbox is reconditioned by Hewland / UK Spring -04. All parts spricktestade ok. The cost of refurbishing 21,000 .-. 5 extra drove rates as well as some parts.

  

Miscellaneous.

AP 6 kolvsok.

Wheels 10 "front and 15" back of the magnesium from Dymag.

3 complete sets wheels, one set of rain and 2-3 set resolve used tires.

Stack instruments with the most such as Lap Timer, G-force meter, etc.. Can be connected to the PC with the things that came. Complete.

New Koni 2812 2-way shock absorbers all around, and various springs.

Total weight of the car is 640kg which rules provide for, not too heavy!

3st new rear lurch in different thicknesses.

Several additional new front länkarmar and pushrods.

Race Jack medföjer.

Motor mount for BMW 6 cylinder included.

Can the possible sale of Rolling chassis without engine.

Covered-built trailer that is almost clear may be sold separately if interested.

New 12v battery -04.

Special to the rear with 2 ½ sleeve included.

Various small parts included.

Back

Back